Rozdíl mezi nejvyšší kvalitou a čistotou a organickou kvalitou

Otázka: Proč říká Young Living, že jejich oleje „překonávají organické“?

Odpověď: Standard  jakosti a čistoty esenciálních olejů Young Living překonává organickou jakost v čistotě, rozsahu a potenci. Young Living podporuje stále rostoucí požadavky na produkty připravené používáním organických, trvale udržitelných a „zelených“ pěstitelských metod. Sami se dlouhodobě věnujeme organickému a přírodnímu farmaření a výrobním postupům. Na druhou stranu jsme se přesvědčili, že „certifikované organické“ nezaručuje, že rostlina a olej, který produkuje, budou naprosto zbavené problémů. Je to smutnou známkou dnešního světa, že i nejlepší organická farma může být kontaminována toxiny (např. těžkými kovy), které jsou již v půdě nebo které přináší znečištěný vzduch a voda.

Podle naší zkušenosti je jediným způsobem zajišťujícím 100% čistotu naše vlastní komplexní, rigorózní odborná analýza konečného oleje. Raději bychom tato drahá opatření vynechali a věřili vládní instituci při zaručení kvality, ale nebylo by správné nechat tak důležitou věc v méně zkušených rukou.