Co jsou esenciální oleje nejvyšší kvality?

Jsou to koncentrované rostlinné esence, které jsou získávány buď destilací párou, dle stejných postupů, které ve starém Egyptě používaly kněžky bohyně Isis, nebo tlakem za studena. Je tak zachováno plné funkční spektrum aktivních složek rostliny a jejich koncentrace v oleji je, v závislosti na rostlinném druhu,  100x až 2000x větší než v přirozeném stavu v rostlině. Esenciální oleje nejvyšší kvality a čistoty mohou proto být velmi účinné,

Existují tři třídy esenciálních olejů, které se často zřetelně nerozlišují – 1) vonné oleje, 2) komerční esenciální oleje a 3) esenciální oleje nejvyšší kvality a čistoty.

Vonné oleje

Tyto oleje lze velmi levně koupit v např. v dárkových obchodech – jsou to oleje čistě syntetické.

Komerční esenciální oleje

Komerční esenciální oleje se často používají pro wellness účely na amatérské úrovni – tyto oleje mohou mít průměrnou až dobrou kvalitou, ale jsou bohužel často nastavované syntetickými látkami a nejsou 100% čisté. Důvodem pro tuto praxi není nedostatek vědomostí na straně výrobců, ale bohužel touha po větším zisku.

Esenciální oleje terapeutické kvality

Esenciální oleje nejvyšší kvality a čistoty jsou skutečně 100% čisté, přírodní a pocházejí z bio farem. Tyto oleje si stále více získávají pozornost aromaterapeutů a lidí, kteří chtějí využít plnou sílu a čistotu rostlin.

Co odlišuje esenciální oleje nejvyšší kvality a čistoty od konvenčních olejů?

1) Proces sklizně: Mnoho výrobců nechává rostliny sklízet v „levných“ hodinách během dne za standardní mzdy najatým pracovníkům. Tekutiny a energie rostliny jsou však většinou mnohem komplexnější (vyšší hodnoty Brix – obsah látek jako např. minerálů, bílkovin, vitamínů, chemický sloučenin a cukru) v jinou dobu, jako např. před svítáním, kdy jsou náklady zaměstnance mnohem vyšší.  Sklizeň pro výrobu esenciálních olejů nejvyšší kvality a čistoty je prováděna v ideální dobu dle druhu rostliny bez ohledu na náklady.

2) „Uležení rostliny“: Jako dobrý hospodář nechává odpočinout seno, je třeba i rostliny v závislosti na druhu nechat odpočinout na místě sklizně několik hodin až dnů předtím, než budou destilovány. Během této doby se aktivní složky rostliny konsolidují a stávají se nejúčinnějšími. Mnoho komerčních výrobců olejů však přemění sklizeň na obsah lahviček během několika málo hodin, aniž by věnovali patřičnou pozornost subtilnějším zákonitostem sklízení a destilace rostlin. Je to levnější a výnosnější, ale kvalita olejů tím trpí.

3) Destilace parou by měla proběhnout:

a) za minimální odpařovací teploty v závislosti na druhu rostliny a podle části rostliny, která bude destilována (listy, plody, dřevo, kořeny, stonky, květy, pryskyřice, apod.).

b) za minimálního tlaku páry (0 – 2,5 kg/m3). Komerční destilace probíhá běžně za tlaku 70-80 kg/m3, což ničí molekulární strukturu rostlinných složek.

c) pomalou destilací párou trvající od několika hodin až po 24 hodin podle druhu rostliny. Komerční destilace trvá běžně méně než půl hodiny bez ohledu na druh rostliny.

d) pouze jednou první destilací (panenský olej). Komerčně se běžně destiluje stejná rostlina 2-4 krát. To vede k „ředění“ olejů – intenzita vůně je pak překvapivě nízká v porovnání s esenciálním olejem nejvyšší kvality a čistoty.

Uvedená komerční praxe ve jménu vysoké ziskovosti vede k olejům destilovaným za příliš vysoké teploty (spálené oleje, které jsou příliš hořké), za příliš vysokých destilačních tlaků, které ničí molekulární struktury rostlinných složek, a v příliš rychlých destilačních cyklech. To vše zmenšuje účinnost olejů. Cenné mikročástice se ničí, molekulární řetězce jsou poškozené a nekompletní a tím se nejen ztrácí bio informace, ale esenciální olej se také neoddělí kompletně od molekul  tuků. Komerční oleje, které obsahují molekuly tuků, zanechají mastné skvrny na papíru.

4) Půda, na které jsou rostliny pěstovány, musí být 100% čistá bez umělých hnojiv a toxických látek. Rostliny pro esenciální oleje Young Living jsou pěstovány na půdě, která nebyla chemicky hnojena nejméně posledních 100 let. Také je důležité, aby plantáže byly tak daleko od civilizace, jak je to jen možné. – levandulová pole St.Maries v Idahu jsou např. 80 km od nejbližší dálnice a v okolí 15 km jsou jen polní cesty. Každá toxická látka, která by se dostala do rostliny, by zásadně ovlivnila kvalitu oleje.

5) Emocionální a duševní postoj sklízečů. Tradice severoamerických indiánů i evropských bylinkářů učí chovat se k přírodě s respektem. Za cokoliv, co si z přírody bereme, bychom měli nabídnout vděčnost.

Proto se po zaměstnancích Young Living žádá, aby kontrolovali své emoce a pracovaji s pozitivním a vděčným postojem.